Platform Pouwer

Platform Pouwer geeft ouderen een stem

1024 683 maryke

“Er gebeurt al veel, maar we praten nog te veel over en niet met ouderen. Wij willen de stem van ouderen laten horen, dus ook die van u.” Bij Platform Pouwer worden plannen en projecten niet over, maar samen met ouderen gemaakt. Maar wat doet het platform precies? En wat kunt u eraan hebben? Lisa Zwiers van Platform Pouwer legt het graag uit aan de hand van vijf vragen.

1) Wat is Platform Pouwer?

Platform Pouwer maakt ouderenparticipatie mogelijk en zet inspraak van ouderen in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel centraal. Deelnemende ouderen bedenken samen met professionals plannen rond belangrijke thema’s als wonen, zorg, digitalisering en financiën. Zo delen we ervaringen en kennis, maken we organisaties bewust van de kracht van ouderen en zorgen we ervoor dat plannen beter aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen.”

 2) Hoe maken jullie ouderenparticipatie mogelijk?

“We organiseren Regiotafels waar ouderen en professionals met elkaar in gesprek gaan, webinars over verschillende thema’s en de Digitale Ouderenraadpleging. De Digitale Ouderenraadpleging is een goede manier voor ouderen om op een laagdrempelige manier hun stem te laten horen. Deelnemers ontvangen een aantal keren per jaar een vragenlijst die ze kunnen invullen. Dit helpt ons enorm om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van ouderen.”

Daarnaast hebben we twee Ouderennetwerken – in Drenthe/Overijssel en Groningen/Friesland – waarin ruim twintig ouderen uit de Noordelijke provincies meepraten over tal van onderwerpen. Veel van hen zijn ook actief in bijvoorbeeld Wmo-raden of in adviesraden voor het sociaal domein. Per provincie neemt iemand deel aan de Raad van Ouderen. Deze Raad geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als digitalisering, wonen, zorg en corona.”

3) Waarom is Platform Pouwer nodig?

“Er gebeurt al veel, maar we praten nog te veel over en niet met ouderen. Wij willen de stem van ouderen laten horen, dus ook die van u. Veel ouderen zijn met pensioen, maar willen zich nog graag maatschappelijk inzetten en hun voelsprieten voor wat er speelt in de samenleving gebruiken.

Platform Pouwer

Platform Pouwer in Drenthe

Platform Pouwer is twee jaar geleden opgericht door de netwerkorganisatie Zorg Innovatie Forum en is de opvolger van Anders Oud 2030, dat liep vanaf 2017. Het Zorg Innovatie Forum zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen en voor een toegankelijke en betaalbare zorg.”

4) Wat heb ik aan Platform Pouwer?

“Met onze activiteiten kunnen we thema’s die ouderen belangrijk vinden op de agenda van bijvoorbeeld overheden en organisaties krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat die thema’s besproken worden en aandacht krijgen en werken we aan een stukje bewustwording.”

5) Waar kan ik meer informatie vinden?

“We hebben een website waarop we meer vertellen over wie we zijn en wat we doen. Wilt u graag een bijdrage leveren of ook actief worden binnen ons platform? Dat kan op verschillende manieren. Volg bijvoorbeeld eens een webinar, neem deel aan onze Digitale Ouderenraadpleging of meld u aan voor één van de Ouderennetwerken.

U kunt zelf kijken wat bij u past of bij de hoeveelheid tijd die u wilt besteden. Mensen die willen meedenken, meepraten en/of op de hoogte willen blijven van onze activiteiten kunnen zich aanmelden via: www.platformpouwer.nl/meedenken.”

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy