Wijk van de Toekomst in Gieten

Langer thuis blijven wonen in een energiezuinig huis. Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw woning, dan is het een goed idee om ook te kijken of uw woning geschikt is voor uw oude dag. In Gieten is een mooi voorbeeld te vinden van deze combinatie tussen duurzaam en levensloopbestendig wonen. Er wordt mee geëxperimenteerd in de Wijk van de toekomst. Niet alleen worden woningen in de Wijk van de toekomst er verduurzaamd, er wordt meteen gekeken naar de veiligheid en het comfort met het oog op de oude dag. Op die manier zijn de huizen in alle opzichten klaar voor de toekomst

Project voor  huur- en koopwoningen

De Wijk van de toekomst is een wijk vlakbij het centrum van Gieten. In totaal gaat het om 370 woningen die niet alleen energieneutraal, maar ook levensloopbestendig worden gemaakt. Het gaat om 170 huurwoningen van woningcorporatie De Volmacht en 200 koopwoningen. De proef geldt dus voor zowel huurders als huiseigenaren.

Modelwoning

Aan de Wemenweg in Gieten wordt de komende tijd gewerkt aan een modelwoning. Hierin is te zien hoe de huizen in de Wijk van de toekomst verduurzaamd kunnen worden, maar ook hoe huizen geschikt gemaakt worden om er langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Eind juni is het bouwbord bij de modelwoning onthuld door wethouder Co Lamberts van de gemeente Aa en Hunze en Jaap Boekholt van Woningstichting De Volmacht. Het is de bedoeling dat de modelwoning in het najaar 2018 te bezoeken is voor geïnteresseerden.

Meer informatie over De Wijk van de Toekomst in Gieten vindt u op de website van De Volmacht. Hier kunt u ook de meest recente nieuwsbrieven over het project Wijk van de Toekomst bekijken en de plannen voor alle deelgebieden.

Zelf aan de slag met levensloopbestendig wonen?

De Wijk van toekomst in Gieten is een mooi voorbeeld hoe woningen worden verduurzaamd en levensloopbestendig worden gemaakt. Bent u zelf bezig met plannen voor bijvoorbeeld het beter isoleren van uw woning, kijk dan ook eens hoe u maatregelen kunt combineren. Op deze site vindt u veel tips en inspiratie voor een woning die klaar is voor de toekomst.